Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện (Công văn số 909 /UBND-KT, ngày 08/7/2024).

 

Ảnh minh họa

UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo đúng nội dung chỉ đạo tại Công văn số 433/UBND-KT ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh, trong đó lưu ý: chỉ thực hiện điều chỉnh các nội dung tại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt có thay đổi, mâu thuẫn so với Quy hoạch tỉnh, không đề xuất bổ sung các công trình, dự án không phù hợp với Quy hoạch tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất phải đảm bảo thống nhất với chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ cho cấp huyện tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, số 1702/QĐ-UBND ngày 20/10/2023, số 1925/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 và số 764/QĐ-UBND ngày 25/4/2024, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 31/8/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện; tham mưu cho Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp huyện gửi đến./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết