Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn (Quyết định số 841/QĐ-UBND, ngày 08/5/2024).

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: giúp UBND tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan của Trung ương liên quan trong việc thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục và các nhiệm vụ liên quan đến việc đệ trình UNESCO thẩm định, công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; quản lý hoạt động, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện lồng ghép các hoạt động của các chương trình, dự án và chính sách liên quan đến xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn đảm bảo hiệu quả./.

Bích Diệp

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật