Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND, ngày 17/4/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội làm Trưởng Ban

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban.

Các thành viên BCĐ gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; mời Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia làm thành viên.

BCĐ có nhiệm vụ, quyền hạn: giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch;… Đồng thời, định kỳ báo cáo BCĐ Nhà nước về du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của BCĐ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật