A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quyết định giao 20.908 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2024, tại Quyết định số 360/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024. (chi tiết kèm theo Quyết định xem tại đây)

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Căn cứ số lượng người làm việc được giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện: Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc trong phạm vi số lượng người làm việc được giao tại Điều 1 của Quyết định này. Quản lý số lượng người làm việc được giao theo quy định hiện hành./.

Hoàng Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết