Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 04/6/2024).

Một số nội dung triển khai: tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, các quy định mới về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC); tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC và CNCH của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, bảo đảm toàn diện, thống nhất, có chiều sâu; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tăng cường công tác quản lý PC&CC trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PC&CC, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm về nguy hiểm cháy, nổ; quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC (dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành, Cảnh sát PCCC và CNCH); duy trì lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 giờ, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra cháy, nổ do nguyên nhân chủ quan./.

 

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết