Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 16/4/2024).

Ảnh minh họa

Giai đoạn 1 năm 2024 đến năm 2025, Hội Nông dân tỉnh tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 26 hợp tác xã, 45 tổ hợp tác nông nghiệp trở lên; vận động, thu hút thêm từ 900 hộ hội viên nông dân tham gia thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp; bồi dưỡng nâng cao kiến thức phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp cho từ 600 cán bộ.

Giai đoạn 2 năm 2026 đến năm 2030, phấn đấu tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 75 hợp tác xã, 130 tổ hợp tác nông nghiệp trở lên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho từ 125 hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp trở lên do Hội Nông dân hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; vận động, thu hút thêm từ 2.350 hộ hội viên nông dân tham gia thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho từ 400 cán bộ chủ chốt hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp trở lên.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp, biểu dương, tôn vinh mô hình KTTT xuất sắc, sản phẩm tiêu biểu; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức KTTT trong nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tham gia hỗ trợ phát triển KTTT của Hội Nông dân các cấp; tăng cường hợp tác phát triển KTTT trong nông nghiệp.

Thuỳ Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật