A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 679/VP-KGVX, ngày 15/2/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công văn số 547/BTTTT-KTS&XHS ngày 09/02/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số:

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý cơ quan: phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp tại địa phương thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cổng thông tin điện tử: https://dbi.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông và triển khai các hoạt động Đề án theo Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục triển khai các Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại địa phương, trong đó tập trung thực hiện thống kê doanh nghiệp sử dụng các nền  tảng số tại địa phương; tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ công nghệ số cộng đồng để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp  về chuyển đổi số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp;…

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết