A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (viết tắt là Hội đồng thầm định) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 270/QĐ-UBND, ngày 05/02/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, Hội đồng thẩm định có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Có nhiệm vụ tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành; hướng dẫn, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; lập biên bản thẩm định, trong đó nêu rõ kết luận của Hội đồng thẩm định về hồ sơ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện; trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ làm cơ sở để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, theo nguyên tắc thảo luận tập thể, các cuộc họp của Hội đồng thẩm định được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự. Hội đồng thẩm định làm việc căn cứ vào hồ sơ xét duyệt, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ được đánh giá đủ điều kiện phải đạt tỷ lệ đồng ý từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng thẩm định./.

Khánh Ly

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết