Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 197/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---