Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, lắp đặt bổ sung các thiết bị đo thông số quan trắc còn thiếu của 04 trạm quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 2288/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---