Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
Số hiệu 2227/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---