Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ đất san lấp Minh Sơn 2 (phần còn lại), xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
Số hiệu 280/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---