Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tại huyện Văn Lãng
Số hiệu 150/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---