Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024
Số hiệu 145/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---