Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời dự họp công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 199/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---