Tiêu đề văn bản Giấy mời dự Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024
Số hiệu 50/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---