Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản hoãn cuộc họp chuyên đề theo nội dung Giấy mời số 250/GM-UBND và Giấy mời số 251/GM-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh
Số hiệu 330/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---