Câu hỏi:
vận động quyên góp đối với người có công
Nội dung:
Ban mặt trận khối Văn Miếu , hội CCB thành phố Lạng Sơn, vận động quyên góp tiền, đối với người có công có được miễn đóng góp không?
Người gửi: Lộc Văn Quang
Địa chỉ: 22, đường Văn Miếu - Tỉnh Lạng Sơn - Thành phố Lạng Sơn - Phường Chi Lăng
Trả lời:
 • Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời nội dung câu hỏi của công dân như sau:

   

  Căn cứ Điều 178 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trong đó có đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, đối với việc vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thì đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được miễn đóng góp, ủng hộ. 

   

  Tuy nhiên, do ông Lộc Văn Quang không nói rõ, Ban mặt trận khối Văn Miếu, hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn huy động vận động, quyên góp tiền ủng hộ đối với nội dung gì, nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có cơ sở để xem xét, trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, xem xét, trả lời./.

  26/12/2023  |  Lưu Thị Khánh Ly đã phản hồi