Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày kết thúc: 14/06/2024

Số lượt xem: 49

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu

Tin nổi bật