Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng thay thế huyện Tràng Định năm 2024
Số hiệu 899/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---