Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm quản lý cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và kết quả thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
Số hiệu 692/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---