Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường vào và các hạng mục phụ trợ khu di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 693/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---