Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc dự thảo Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 2922/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---