Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc đồng ý chủ trương hợp tác đưa người lao động của tỉnh đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc
Số hiệu 2970/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---