Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B
Số hiệu 2385/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---