Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc bãi bỏ Phụ lục 02 - Danh mục vùng hạn chế 3, Phụ lục 03- Danh mục vùng hạn chế 4 ban hành kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh; bãi bỏ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2022 và Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2021 của UBND tỉnh
Số hiệu 1212/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm QDbaibomotsoQDdethuchienBbaovenuocDDtheoLuatTNN2023
Mô tả ---