Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6, kỳ 2; Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 59/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Chỉ đạo chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân; Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống châu chấu hại tre nứa và cây nông nghiệp; Chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh; Công điện tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6, kỳ 2

Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, kỳ 2. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào 9 nội dung do 8 cơ quan trình. Sau khi nghe các nội dung góp ý bằng văn bản, các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất, kết luận từng nội dung cụ thể.

Trong đó, đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo. Trong đó, thống nhất số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm 2024 là 1.311 chỉ tiêu. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành liên quan tiếp tục có những đề xuất, giải pháp để thu hút nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: việc phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các huyện, thành phố quyết định việc sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp. Qua đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung tiêu đề dự thảo Nghị quyết thành “Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2025”.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ quy chế, phải đảm bảo quy chế tuân thủ các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng; các quy định trong quy chế cần cụ thể hóa để có thể tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát được; các nội dung đưa vào dự thảo Nghị quyết phải bao quát tất cả các mảng, lĩnh vực cần quản lý kiến trúc,… Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, các ý kiến đóng góp bằng văn bản, các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

Phiên họp cũng nghe, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác liên quan đến các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2030.

Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3020/VP-KT, ngày 17/6/2024) thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tại Công văn số 3773/BTNMT-KSVN ngày 12/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Theo Công văn số 3773/BTNMT-KSVN ngày 12/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp chỉ đạo các Sở, ngành liên quan: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động của các nhà máy chế biến, tuyển quặng trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có); đôn đốc các tổ chức khai thác khoáng sản khắc phục các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu cụ thể trong các Thông báo kiểm tra;…

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT và TKCN) ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCH, ngày 17/6/2024 kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Nội dung kiểm tra: kết quả triển khai nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN năm 2023, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2024; kết quả thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021; công tác xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn, công tác quản lý sử dụng trang thiết bị, phương tiện phòng, chống thiên tai, kiểm tra thực địa khu vực có nguy cơ cao rủi ro thiên tai; công tác triển khai thực hiện gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian: Trưởng các Đoàn kiểm tra chủ động liên hệ, thống nhất với UBND các huyện, thành phố lịch kiểm tra, bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra trước ngày 10/7/2024.

Hình thức kiểm tra: kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, phương án ứng phó tại một số vị trí xung yếu, có nguy cơ cao sạt lở, ngập úng, sau đó làm việc với UBND huyện, thành phố nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra.

UBND các huyện, thành phố: chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan theo nội dung yêu cầu; bố trí phòng họp, địa điểm kiểm tra thực địa và mời các thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh tổng hợp kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra để báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3039/VP-KT, ngày 18/6/2024) về triển khai thực hiện Công văn số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục tiêu bất hợp pháp.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai, quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 802/UBND-TH, ngày 18/6/2024) triển khai công tác tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung chủ yếu của cuộc điều tra, kế hoạch triển khai điều tra trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nghĩa vụ của người dân, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong cuộc điều tra. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đưa tin, bài viết, phóng sự về tình hình triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, thực hiện một số bài viết về mục đích, ý nghĩa, nội dung chủ yếu của cuộc điều tra, đưa tin, bài viết về tình hình triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện, UBND cấp xã tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm và người dân trên địa bàn về cuộc điều tra bằng hình thức phù hợp, chú trọng tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích thực hiện tuyên truyền về cuộc điều tra, cập nhật hình ảnh điều tra trên các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Istagram…

Chỉ đạo tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3063/VP-KT, ngày 18/6/2024) về việc tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo các nội dung yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 3341/BYT-BH ngày 17/6/2024.

Công văn nêu rõ: các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về BHYT gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung tương; tổ chức truyền thông nhân dịp 15 năm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2009 – 01/7/2024 với chủ đề “sử dụng hiệu quả quỹ BHYT và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở”, tập trung trong thời gian từ ngày 24/6/2024  - 08/7/2024 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tuyên truyền với các thông điệp như quyết tâm thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, BHYT là lá chắn cho sức khỏe của bạn,…; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về BHYT phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, quan tâm đến y tế cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 59/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 807/UBND-NC, ngày 19/6/2024) triển khai thực hiện Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, nắm tình hình công tác PCCC, rà soát, có ngay giải pháp hiệu quả về phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực PCCC với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoài lệ, sai phạm đến đâu xử lý đến đấy”; điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ gây ra và xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC; chỉ đạo nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, tuyên truyền, vận động hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2, để kịp thời xử lý tình huống cháy và thoát nạn; các địa phương không triển khai thực hiện kịp thời hoặc thực hiện đối phó, hình thức để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Công văn số 3085/VP-KT, ngày 19/6/2024).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện điều tra rừng trên địa bàn tỉnh bảo đảmyêu cầu tiếnđộ, chất lượng, nội dung, phương pháp về điều tra rừng theo quy định. Kết quảđiều tra rừng phải phản ánhđúng thực chất hiện trạng rừng hiện có, xác định chính xác được hiện trạng rừng tự nhiên, rừng trồng để phục vụ công tác quản lý rừng bền vững và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừngtrên địa bàn tỉnh.Triển khai điều tra rừng trên địa bàn tỉnhtheo quy định, đảm bảo kết quả điều tra rừng đúng với hiện trạng rừng ở ngoài thực địa,đôn đốc, kiểm tra, kết quả triển khai thực hiện công tác điều tra rừng.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến công tác điều tra rừng, tổ chức cập nhật số liệu có liên quan về điều tra rừng vào hồ sơ quản lý đất đai theo quy định. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở NN&PTNT trong quá trình thực hiện điều tra rừng trên địa bàn, cung cấp các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến điều tra rừng. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động điều tra rừng trên địa bàn theo quy định.

Chỉ đạo chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3083/VP-KGVX, ngày 19/6/2024) chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2550/BLĐTBXH-CBTXH. Trong đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, lốc, sét, ngập lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa đá và các loại hình thiên tai có thể xảy ra để phối hợp thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó thiệt hại đời sống dân sinh, chủ động nguồn lực để bảo đảm an sinh khi có sự cố, phòng tránh và giảm nhẹ khi thiên tai xảy ra. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp, bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống Nhân dân trước, trong và sau thiên tai.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại dân sinh để kịp thời hỗ trợ khẩn cấp theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội. Tổ chức thăm hỏi, động viên các cá nhân và gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định đời sống dân sinh cho người dân…

Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 19/6/2024).

Theo đó, tổng kết Chương trình hành động trên phạm vi toàn tỉnh thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/5/2024.

Đánh giá kết quả triển khai Chương trình hành động, gồm: công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động; kết quả hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch; kết quả đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch, nghiên cứu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện tổ chức hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch; việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ; việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch; kết quả công tác đăng ký hộ tịch, thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hằng năm, công bố, khai thác, sử dụng các số liệu thống kê đã được công bố; công tác phối hợp liên ngành, đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình hành động, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT năm 2024 (Kế hoạch số 118/KH-BATGT, ngày 19/6/2024).

Theo đó, phấn đấu kéo giảm từ 5% - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2023; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông, giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng, giảm TNGT liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải; phòng chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường ra vào khu vực cửa khẩu và trong nội thị thành phố Lạng Sơn.

Các nội dung thực hiện: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chị thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; triển khai thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu vận tải, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống châu chấu hại tre nứa và cây nông nghiệp

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3084/VP-KT, ngày 19/6/2024) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về phòng chống châu chấu hại tre nứa và cây nông nghiệp.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ NN&PTNT yêu cầu tại Công văn số 4229/BNN-BVTV ngày 13/6/2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các tình huống phát sinh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phát hiện sớm các ổ châu chấu trên địa bàn và tổ chức phun trừ ngay khi châu chấu còn non, theo dõi chặt chẽ tình hình châu chấu tre để chủ động tổ chức phòng trừ, không để bùng phát trên diện rộng; các địa phương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, dự trù nguồn ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, nhân lực, sẵn sàng cho công tác phòng trừ châu chấu tre; tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng và người dân kiểm tra sự xuất hiện của châu chấu tre và chủ động thực hiện các biện pháp xử lý châu chấu kịp thời, hiệu quả, tránh tình trạng phun thuốc hóa học tràn lan gây lãng phí thuốc và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3108/VP-KT, ngày 20/6/2024) tăng cường nắm tình hình, phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các cơ quan chức năng địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 801/UBND-KT ngày 16/6/2024.

Cùng với đó, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giết mổ, tiêu hủy (vứt xác lợn bệnh chết ra môi trường), tiêu thụ sản phẩm động vật có dịch bệnh,… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh.

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn (Hướng dẫn số 39/HD-UBND, ngày 21/6/2024) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Một số nhiệm vụ, quyền hạn: trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định và các văn bản khác về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện; dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dự thảo các văn bản khác khi được giao; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được giao; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Cơ cấu tổ chức, biên chế: Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức khác. Biên chế công chức của Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”,“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND, ngày 21/6/2024).

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” chi tiết xem tại đây.

Nguyên tắc, thời gian và thẩm quyền xét tặng các danh hiệu văn hóa thực hiện theo Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu.Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng các danh hiệu văn hóa thực hiện theo Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP.Các trường hợp không xét tặng danh hiệu văn hóa thực hiện theo khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 6 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơxét tặng các danh hiệu trên tại địa phương; đảm bảo kinh phí cho công tác khen thưởng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2024.

Công điện tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện chỉ đạo tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 21/6/2024).

Nội dung công điện nêu rõ, để công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, cuộc sống của người chăn nuôi và sức khỏe người dân, bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành và đề nghị Ủy ban MTTQ, các cơ quan đoàn thể tỉnh tập trung cao độ triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về Thú y và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và các văn bản, kế hoạch liên quan, trong đó tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; xem xét mức độ, phạm vi ảnh hưởng của ổ dịch để công bố dịch theo đúng quy định, đồng thời huy động các lực lượng để chống dịch, thành lập các tổ phản ứng nhanh, báo cáo, xử lý ổ dịch khi mới phát hiện, tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn chết đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học, tránh làm lây lan dịch bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

b) Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh nguy hiểm như: bệnh Dại, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu bò, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi,…

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

d) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. Quản lý tốt công tác giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

đ) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chưa bố trí chức danh Nhân viên Thú y, Nhân viên Khuyến nông thì khẩn trương bố các chức danh này theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để kịp thời hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả.

e) Chủ động từ ngân sách dự phòng địa phương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, bố trí kinh phí chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ, hoá chất sát trùng, vôi bột, vắc xin… để chủ động ứng phó kịp thời bao vây dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng các  vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

g) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời thực hiện cập nhập lên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

h) Chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

b) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch, lấy mẫu giám sát để kịp thời xác minh dịch bệnh và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng, hướng dẫn công tác tiêm phòng vắc xin hiệu quả.

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật vào địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển động vật không đúng quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; rà soát nguồn dự phòng vật tư, hóa chất, vắc xin và tình hình thực tế nhu cầu công tác phòng, chống dịch để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung kịp thời đảm yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch khi dịch bệnh xảy ra.

đ) Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

e) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định, cập nhập kịp thời số liệu lên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).

g) Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Sở Tài chính chủ động tham mưu, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đề xuất của các đơn vị, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đúng quy định pháp luật.

4. Sở Y tế chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người.

5. Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn các dịch bệnh động vật.

6. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên tuyến biên giới; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật và tác hại khi buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

8. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, thú y.

9. Các sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo lực lượng chức năng chuyên ngành phối hợp địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: chỉ đạo hệ thống cơ quan cấp dưới phối hợp với chính quyền các cấp tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt tại thời điểm hiện nay là DTLCP; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm; không buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu Lí lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID (ứng dụng VNeID) trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 22/6/2024).

Mục đích nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo đáp ứng kịp thời việc triển khai nhân rộng thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân lựa chọn phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP phù hợp.

Theo đó, nội dung thực hiện Kế hoạch được chia làm 02 giai đoạn gồm:

Giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện (đến ngày 01/7/2024), tập trung nghiên cứu tài liệu mô hình kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Đẩy mạnh số hóa, làm sạch thông tin trong Cơ sở dữ liệu LLTP. Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với phần mềm Hệ thống quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Tuyên truyền và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID.

Giai đoạn triển khai thực hiện (sau ngày 01/7/2024), giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID ngay khi có hướng dẫn. Tuyên truyền, phổ biến các tiện ích trên ứng dụng VneID… Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC. Tiếp tục tuyên truyền và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh hoạt động ổn định, kết nối toàn diện với các Hệ thống của Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự

Ngày 22/6/2024 Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có công văn số 42/ CV-HĐPH về tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự.

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng, UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức quán triệt nội dung Luật THADS năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác THADS trong tổng thể các biện pháp thi hành pháp luật. 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về THADS cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS cấp phát cho cơ sở.

Cục THADS tỉnh tăng cường tuyên truyền Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, người lao động trong ngành và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Tích cực vận động, thuyết phục người phải thi hành án thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thi hành án; có biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa các sai sót, vi phạm trong việc tổ chức cưỡng chế, bán đấu giá tài sản thi hành án... Giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.  

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp và UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan THADS tuyên truyền vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành; tuyên truyền Luật THADS thông qua hoạt động thi hành án tại địa phương./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết