Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các - bon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, tại Công văn số 676/UBND-KT, ngày 21/5/2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính (GPTNK) trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ phát triển thị trường các - bon và các cơ chế quản lý tín chỉ các - bon cho phù hợp với tình hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo tuân thủ Luật Lâm nghiệp và các quy định liên quan. Rà soát cơ sở dữ liệu về hiện trạng rừng, đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ các - bon từ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xác định tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ các - bon từ rừng đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu theo Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) để làm cơ sở cho các hoạt động trao đổi tín chỉ các - bon rừng với các đối tác tham gia…

Các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện mục tiêu GPTNK quốc gia theo NDC, rà soát, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các hoạt động, biện pháp GPTNK trên địa bàn tỉnh để đánh giá tiềm năng tạo tín chỉ các -bon, trao đổi tín chỉ các-bon, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các - bon trên địa bàn tỉnh thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin về chương trình, dự án, số lượng tín chỉ các-bon được tạo ra. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các mục tiêu về GPTNK, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ các-bon, tham gia thị trường các-bon tự nguyện, phát triển thị trường các  - bon tuân thủ và trách nhiệm thực hiện mục tiêu GPTNK quốc gia theo NDC. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, tập trung vào các mục tiêu, giải pháp GPTNK trong các lĩnh vực, phát triển thị trường các-bon và quản lý tín chỉ các-bon. Phối hợp trong công tác rà soát, đánh giá hiện trạng các hoạt động, biện pháp GPTNK, đánh giá tiềm năng tạo tín chỉ, trao đổi tín chỉ các-bon, cung cấp thông tin về chương trình, số lượng tín chỉ các-bon được tạo ra trên địa bàn…/.

Khánh Ly

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết