Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 645/UBND-KT, ngày 15/5/2024 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án (DA) Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Ảnh minh họa

Yêu cầu UBND các huyện Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn rà soát, ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT năm 2024 chi tiết theo tháng, quý, gửi Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) tỉnh để tổng hợp, theo dõi. Bổ sung nhiệm vụ GPMB Dự án là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo GPMB cấp huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tăng cường và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB, tạo mặt bằng sạch để triển khai DA...

BQLDAĐTXD tỉnh chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư, các cơ quan liên quan trên cơ sở Kế hoạch thực hiện và giải ngân của UBND các huyện, rà soát, ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân DA năm 2024 chi tiết theo tháng, quý; đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch hằng quý, gửi UBND tỉnh trong đó yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn DA được giao năm 2024 trước ngày 31/01/2025. Chủ động đề xuất điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn năm 2024 phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện DA theo các mốc thời gian quy định tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh. Rà soát, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh đôn đốc công tác triển khai thực hiện và giải ngân DA, công tác GPMB, các công việc khác của đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan bám sát các bộ, ngành liên quan quan tâm, sớm trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bổ sung chỉ tiêu đất giao thông còn thiếu, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện DA.

UBND tỉnh cũng đề nghị Nhà đầu tư DA rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện phần công việc thuộc trách nhiệm của mình theo từng tháng, quý, chủ động phối hợp với BQLDAĐTXD tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện DA đúng theo hợp đồng và các nội dung đã cam kết; đôn đốc các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.../.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết