Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (Công văn số 1336/VP-KT, ngày 25/3/2024).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả trực tiếp báo cáo Bộ TN&MT theo yêu cầu tại Công văn số 1786/BTNMT-KSONMT ngày 22/3/2024. Theo đó, nghiên cứu ban hành văn bản quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong đó có công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, từng bước triển khai phân loại CTRSH đồng bộ, thống nhất trên địa bàn cấp tỉnh; quy định cụ thể về hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất cho khu xử lý CTRSH, giao đất kịp thời để triển khai xây dựng và vận hành khu xử lý CTRSH trên địa bàn, huy động nguồn lực đầu tư và khuyến khích xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý CTRSH.

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết