A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (Công văn số 380/UBND-KT, ngày 25/03/2024).

Ảnh minh họa

Các cơ quan, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại đầu tư công theo Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan...; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, kế hoạch đầu tư công, đảm bảo phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện của dự án; áp dụng quy tắc hậu kiểm đối với kế hoạch đầu tư công bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công; tập trung ưu tiên đầu tư vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt, công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng vùng động tăng trưởng, hạ tầng thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành, hạ tầng kinh tế số, giáo dục, y tế, văn hóa, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công; đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết