Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 (Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 10/6/2024).

Theo đó, tiến hành tổ chức theo thứ tự từ cấp cơ sở đến cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành và Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh. Đối với các xã, phường, thị trấn tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến", "Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt", “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Đại hội thi đua yêu nước” (hình thức cụ thể do đơn vị lựa chọn, quyết định); thời gian hoàn thành trong quý I/2025. Đối với các cơ quan, đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước” hoặc “Hội nghị điển hình tiên tiến”, thời gian hoàn thành trong quý II/2025. Cấp tỉnh tổ chức "Đại hội Thi đua yêu nước", thời gian dự kiến trong tháng 8/2025.

Về những nội dung tập trung thực hiện từ nay đến tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các ngành, các cấp phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phát động phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…; chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua./.

 Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết