Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2697/VP-KT, ngày 31/5/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo nội dung đề nghị của Bộ Tài chính.

Theo Công văn số 5409/BTC-QLNS ngày 28/5/2024 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: trong thời gian thực hiện thủ tục giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan, bảo đảm hoạt động giao thông đường bộ thông suốt, an toàn. Chỉ đạo rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;…

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết