Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá kết quả triển khai nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành số 2289/VP-TH ngày 13/5/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá kết quả triển khai nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh.

https://langson.gov.vn/upload/2006486/20231108/e87491699441013228403.jpeg

(Ảnh minh họa. Nguồn Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn)

Theo đó các sở, ban, ngành được giao chủ trì xây dựng các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh thực hiện rà soát, báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, trọng tâm là các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù(đề cương theo Phụ lục II và mẫu biểu; Danh mục nghị quyết tại Phụ lục IV kèm theo Kế hoạch số 456/KH-HĐND), gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thành phố phố báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù (theo Biểu mẫu 2, Phụ lục II Kế hoạch số 456/KH-HĐND) gửi các cơ quan chủ trì xây dựng Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo các nội dung: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai,tổ chức thực hiện các nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh, trọng tâm là các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù; Báo cáo tham luận của UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các nội dung trình UBND tỉnh trong ngày 23/5/2024./.

Duy Đông


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật