Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hoá

Ngày bắt đầu: 25/03/2024

Ngày kết thúc: 25/04/2024

Số lượt xem: 23

Góp ý: 0

Điều 1. Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng thu phí, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân đến thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan.

b) Đơn vị tổ chức thu phí: các đơn vị được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quản lý, thu phí danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa.

3. Mức thu phí (đã bao gồm phí bảo hiểm cho khách đến tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa. theo quy định hiện hành)

+ Mức thu Người lớn: 20.000 đồng/người/ lượt

+ Mức thu Trẻ em trên 10 tuổi đến dưới 16 tuổi: 10.000 đồng/người/lượt

4. Đối tượng được miễn, giảm phí.

a) Giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp sau:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”, gồm:

+ Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa theo quy định của Chính phủ;

+ Người có công với cách mạng: Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ “tiền khởi nghĩa”; thân nhân liệt sĩ; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công;

+ Người thuộc diện chính sách xã hội: Người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật;

- Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người cao tuổi;

- Đối tượng là hộ nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường Trung cấp, Cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do nhà trường tổ chức đi tham quan theo đoàn.

b) Miễn phí tham quan đối với các trường hợp sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật;

- Trẻ em từ 10 tuổi trờ xuống.

Các đối tượng được giảm, miễn phí tham quan nêu trên phải xuất trình những giấy tờ chứng minh hợp lệ người thuộc đối tượng được miễn, giảm phí khi đi tham quan.