Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 24/07/2023

Số lượt xem: 22

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu