Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 02/10/2023

Ngày kết thúc: 02/11/2023

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu