Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 25/09/2023

Số lượt xem: 22

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu