Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Công an tỉnh

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 17/03/2023

Số lượt xem: 54

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu