Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2030

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 12/06/2024

Ngày kết thúc: 12/07/2024

Số lượt xem: 40

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu