Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với thanh niên khởi nghiệp
Số hiệu 2928/VP-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---