Tiêu đề văn bản Về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 2270/KL-UBVHGD15 ngày 20/3/2024 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Số hiệu 1503/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---