Tiêu đề văn bản Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trong cơ sở giáo dục
Số hiệu 209/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---