Tiêu đề văn bản Về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Quyết định việc hỗ trợ khác đối với phần diện tích đất tranh chấp giữa các hộ dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập
Số hiệu 1512/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---