Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018
Số hiệu 2384/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---