Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
Số hiệu 2974/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---