Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2024, đề xuất Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030
Số hiệu 2327/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Tin nổi bật