Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng
Số hiệu 577/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực Người ký ---
File đính kèm xaHopThanhCaoLoc_1.pdf
Mô tả ---