Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình

Ngày 07/6/2024, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại địa điểm tiếp công dân xã Đồng Bục

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những năm qua, Huyện ủy Lộc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW và các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của cấp có thẩm quyền liên quan. Qua đó công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả từ năm 2021 đến nay, đồng chí Bí thư Huyện ủy thực hiện tiếp công dân được 10 cuộc/20 lượt công dân, tổ chức 07 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp dân định kỳ được 15 cuộc/15 lượt công dân, tổ chức 84 hội nghị đối thoại tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn đã tổ chức tiếp công dân định kỳ được 883 cuộc/1.616 lượt công dân; UBND huyện đã tổ chức 120 cuộc đối thoại với Nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy cấp huyện, xã trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 132 đơn và đã xử lý đạt tỷ lệ 100%; UBND cấp huyện, xã đã tiếp nhận 1.892 đơn thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết, qua đó đã giải quyết được 1.851/1.892 đơn, đạt tỷ lệ 98%.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại địa điểm tiếp công dân của huyện Lộc Bình

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Huyện ủy Lộc Bình, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lộc Bình trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW trên địa bàn huyện. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị Huyện ủy Lộc Bình, đồng chí Bí thư Huyện ủy cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan để làm tốt hơn nữa việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Huyện ủy Lộc Bình, đồng chí Bí thư Huyện ủy thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; nâng cao trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy, Bí thư cấp ủy cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các nội dung sau Hội nghị giao ban định kỳ của cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường kiểm tra cơ sở trong việc thực hiện tiếp dân, thực hiện Nội quy tiếp dân, Quy chê tiếp dân, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tiếp dân của cấp ủy, chính quyền; chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất trong việc giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo bài bản, khoa học, phù hợp với thực tiễn địa bàn; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết tồn tại, vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dần giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian cụ thể theo phân công, phân cấp quản lý; đối với đảng viên, tổ chức, cá nhân, người dân có đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo cần rà soát đánh giá, phân loại chi tiết, cụ thể về nội dung để chỉ đạo giải quyết vụ việc kịp thời, đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo…

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng thành viên đoàn công tác đã kiểm tra tại địa điểm tiếp công dân của xã Đồng Bục và huyện Lộc Bình./.

 

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết