Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2024)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2024; Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026); UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về đảm bảo an toàn trong khai thác than; Chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh; Chỉ đạo thực hiện nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng; UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước uống đóng chai Mẫu Sơn”; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc; Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg Thủ tưởng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Chiều ngày 23/5/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 09/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Thuỷ điện Bắc Giang (Vàng Puộc), xã Quý Hòa, huyện Bình Gia; Báo cáo số 150/BC-STC ngày 24/4/2024 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị gia hạn nộp tiền kinh phí hoàn trả của Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn; Báo cáo số 114/BC-STP ngày 15/4/2024 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương; Báo cáo số 135/BC-STP ngày 06/5/2024 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần chế biến Lâm Sản Việt.

Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 668 /UBND-KGVX, ngày 20/5/2024) triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2024.

 Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước; căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến, quán triệt các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hiểu và nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; đồng thời, rà soát, trình phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định; kiểm tra, đánh giá an toàn Hệ thống thông tin định kỳ theo quy định cho tối thiểu 80% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý để thực hiện kiểm tra, đánh giá, rà quét, phát hiện lỗ hổng, điểm yếu, kiểm thử xâm nhập hệ thống để từ đó có biện pháp phòng ngừa, khắc phục phù hợp.

Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 20/5/2024).

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp công dân nghiêm túc, có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và khi có yêu cầu đột xuất; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý đối với các vụ việc công dân tỉnh Lạng Sơn khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tại Hà Nội; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tập trung tại các cơ quan Trung ương; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ họp.

Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, tập trung, giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; rà soát, phân loại các vụ việc đông người, kéo dài, phức tạp để kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15; chủ động tiếp và đối thoại với công dân ngay từ khi mới phát sinh vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện trên địa bàn; không để các đối tượng, phần tử xấu lôi kéo, kích động khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân không kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 20/5/2024 triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026).

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cụ thể: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trong lao động, sản xuất, trong học tập và công tác. Tổ chức phổ biến, triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các quy định Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thời gian thi đua thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 31/12/2025.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển (Công văn số 676/UBND-KT, ngày 21/5/2024) khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các - bon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính (GPTNK) trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ phát triển thị trường các - bon và các cơ chế quản lý tín chỉ các - bon cho phù hợp với tình hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo tuân thủ Luật Lâm nghiệp và các quy định liên quan. Rà soát cơ sở dữ liệu về hiện trạng rừng, đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ các - bon từ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xác định tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ các - bon từ rừng đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu theo Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) để làm cơ sở cho các hoạt động trao đổi tín chỉ các - bon rừng với các đối tác tham gia…

Các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện mục tiêu GPTNK quốc gia theo NDC, rà soát, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các hoạt động, biện pháp GPTNK trên địa bàn tỉnh để đánh giá tiềm năng tạo tín chỉ các -bon, trao đổi tín chỉ các-bon, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các - bon trên địa bàn tỉnh thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin về chương trình, dự án, số lượng tín chỉ các-bon được tạo ra. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các mục tiêu về GPTNK, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ các-bon, tham gia thị trường các-bon tự nguyện, phát triển thị trường các  - bon tuân thủ và trách nhiệm thực hiện mục tiêu GPTNK quốc gia theo NDC. Chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, tập trung vào các mục tiêu, giải pháp GPTNK trong các lĩnh vực, phát triển thị trường các-bon và quản lý tín chỉ các-bon. Phối hợp trong công tác rà soát, đánh giá hiện trạng các hoạt động, biện pháp GPTNK, đánh giá tiềm năng tạo tín chỉ, trao đổi tín chỉ các-bon, cung cấp thông tin về chương trình, số lượng tín chỉ các-bon được tạo ra trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về đảm bảo an toàn trong khai thác than

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 682/UBND-KT, ngày 22/5/2024) thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về đảm bảo an toàn trong khai thác than.

Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Bình Gia, các doanh nghiệp hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác than, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 30/8/2023 của Bộ Công Thương; tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh, cương quyết dừng hoạt động nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động.

Đề nghị Công ty than Na Dương - VVMI, Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu khẩn trương rà soát lại các thiết kế, biện pháp thi công, các nội quy, quy định và quy trình vận hành máy, thiết bị để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế sản xuất để đảm bảo làm việc an toàn; trước khi thi công, lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ công trình, thiết bị phải lập và phê duyệt biện pháp, hộ chiếu thi công, trước khi đưa công trình, thiết bị vào sử dụng, vận hành phải tổ chức nghiệm thu kỹ thuật theo đúng biện pháp, hộ chiếu thi công đã được phê duyệt; rà soát công tác huấn luyện an toàn về nội dung, phương pháp huấn luyện và trình độ, kỹ năng của người huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện cho các đối tượng chỉ huy, điều hành sản xuất tại đơn vị trực tiếp sản xuất, các đối tượng làm việc gián tiếp khi thực hiện nhiệm vụ trong lò, không cho phép người không am hiểu các yêu cầu an toàn tại nơi làm việc của người lao động tham gia huấn luyện an toàn lao động.

Chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2505/VP-KGVX, ngày 22/5/2024) về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 2686/BYT-KCB ngày 20/5/2024 tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả. Theo đó, xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030, lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năng, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên về PCTH thuốc lá tại cộng đồng; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá như treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh, hội nghị.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh

UBND tỉnh quyết định (Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND, ngày 22/5/2024) về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh.

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; dịch vụ logistics; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: phòng chuyên môn, nghiệp vụ (phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Quản lý công nghiệp, phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý năng lượng); Thanh tra; Văn phòng. Biên chế công chức của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2024 và thay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 249/VP-TH ngày 22/5/2024) về nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khi dự thảo các nội dung của UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến, chủ trương thực hiện (trừ công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ), chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục, hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định. Trong đó thống nhất trình tự thực hiện như sau:

Các cơ quan, đơn vị dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề nghị cơ quan được giao thẩm định thực hiện quy trình thẩm định. Văn phòng UBND tỉnh sao gửi cơ quan chủ trì ý kiến của cơ quan thẩm định. Cơ quan chuẩn bị nội dung hoàn thiện hồ sơ, nội dung của Ban cán sự đảng trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,…

Riêng đối với các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, sau khi được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết, cơ quan được giao xây dựng nghị quyết có trách nhiệm dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh để xin ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh và thực hiện quy trình nêu trên để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường hợp tại bước xây dựng dự thảo Nghị quyết có thay đổi về nội dung cơ chế, chính sách so với bước đề nghị xây dựng Nghị quyết thì thực hiện xin ý kiến lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2497 /VP-KT, ngày 22/5/2024) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ Xây dựng, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 2033/BXD-GĐ ngày 14/5/2024, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan đến sản xuất và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn xây dựng; chỉ đạo tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố  tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn; cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện các vi phạm  quy định về an toàn lao động có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại nhà máy sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước uống đóng chai Mẫu Sơn”

UBND tỉnh cho phép (Công văn số 689/UBND-KGVX, ngày 23/5/2024) sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước uống đóng chai Mẫu Sơn”.

Theo đó, đồng ý cho Hợp tác xã Thành Công, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn sử dụng tên địa danh "Mẫu Sơn" để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước uống đóng chai Mẫu Sơn” có nguồn gốc tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Phê duyệt Bản đồ vùng sản xuất nước mang nhãn hiệu tập thể "Nước uống đóng chai Mẫu Sơn” (có Bản đồ gửi kèm theo).

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Hợp tác xã Thành Công hoàn thiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể “Nước uống đóng chai Mẫu Sơn” theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 693/UBND-KT, ngày 23/5/2024) triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và UBND các huyện, thành phố khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận số 175/KL-TTr, kịp thời khắc phục những hạn chế được chỉ ra, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; khẩn trương xây dựng, ban hành  kế hoạch thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr.

Các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 3 thuộc Chương trình, chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo đúng định hướng phát triển và quy mô được tập trung, tránh dàn trải; đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh, kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và chỉ đạo việc triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với năng lực quản lý của cấp cơ sở, nhất là điều kiện thực tế và khả năng của hộ dân tham gia dự án… UBND các huyện, thành phố khẩn trương cân đối, bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 và Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; đồng thời căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn ngân sách, kết hợp vốn vay tín dụng Ngân hàng Chính sách và nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình.

Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 696/UBND-TTPVHCC, ngày 24/5/2024) triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 407/UBND-TTPVHCC ngày 31/3/2024 của UBND tỉnh, khẩn trương rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ thủ tục hành chính nội bộ (TTHC) giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tập trung triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông; tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai và đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ; tập trung tham mưu triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg Thủ tưởng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 700/UBND-NC, ngày 25/5/2024) triển khai thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là Luật PCCC… để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền về PCCC bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng đăng, phát tin, bài, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở, hộ gia đình, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về PCCC và quy định khác có liên quan đến PCCC tại nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH duy trì bảo đảm công tác thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, chủ động, kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 74/KH-BCĐ, ngày 26/5/2024).

Mục đích nhằm tổ chức Kỳ thi theo đúng quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phấn đấu duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT, nâng cao phổ điểm các môn thi song song với việc đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội đối với chủ trương tổ chức Kỳ thi với những quy định chặt chẽ đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, kết quả Kỳ thi đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: ngành GD&ĐT tổ chức tốt việc học tập, triển khai quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Kỳ thi; thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ năm học: dạy đúng, đủ, hoàn thành chương trình các môn học song song với tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 theo từng nhóm đối tượng; thông tin đầy đủ và rộng rãi về Kỳ thi, đảm bảo quyền lợi tham dự Kỳ thi của mọi thí sinh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị tại địa điểm in sao, khâu vận chuyển đề thi, bài thi, khâu làm phách, khâu coi thi, chấm thi, huy động nhân lực tham gia Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi đúng, đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực, phẩm chất cán bộ theo quy chế thi; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đúng pháp luật. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong công tác chuẩn bị, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết